Zákon č. 291/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 17.10.2018
Účinnosť od 14.01.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené