Zákon č. 291/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 17.10.2018
Účinnosť od 14.01.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.01.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

14.01.2019

Pôvodný predpis

17.10.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené