Zákon č. 286/2018 Z. z.Zákon o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre

Platnosť od 16.10.2018
Účinnosť od 01.11.2018 do28.05.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené