Zákon č. 283/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.10.2018
Účinnosť od 01.11.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.11.2018

Pôvodný predpis

11.10.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené