Zákon č. 281/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.10.2018
Účinnosť od 11.10.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené