Zákon č. 269/2018 Z. z.Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.09.2018
Účinnosť od 01.11.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem článku I, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2018 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
26.09.2018 - 31.10.2018

Všetky časové verzie

26.09.2018

Pôvodný predpis

26.09.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené