Zákon č. 268/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.09.2018
Účinnosť od 15.10.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.10.2018

Pôvodný predpis

26.09.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené