Nariadenie vlády č. 245/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019

Platnosť od 30.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.2018

Pôvodný predpis

30.08.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené