Opatrenie č. 233/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Platnosť od 07.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018
Literatúra 1

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.2018

Pôvodný predpis

07.08.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené