Zákon č. 216/2018 Z. z.Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 305/2018 Z. z.)

Platnosť od 18.07.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Literatúra 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 305/2018 Z. z. Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

18.07.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené