Zákon č. 213/2018 Z. z.Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 18.07.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Literatúra 6
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018 okrem čl. I, piateho bodu v čl. IV, čl. V a čl. VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.10.2018 - 31.12.2018

Všetky časové verzie

01.10.2018

Pôvodný predpis

18.07.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené