Zákon č. 208/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 18.07.2018
Účinnosť od 01.08.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené