Nariadenie vlády č. 195/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

Platnosť od 29.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2018

Pôvodný predpis

29.06.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené