Zákon č. 193/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2018

Pôvodný predpis

29.06.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené