Vyhláška č. 188/2018 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

(v znení č. 433/2019 Z. z.)

Platnosť od 27.06.2018
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 433/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.07.2018 - 31.12.2019

Všetky časové verzie

01.07.2018

Pôvodný predpis

27.06.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené