Vyhláška č. 187/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

Platnosť od 27.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2018

Pôvodný predpis

27.06.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené