Oznámenie č. 176/2018 Z. z.Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 142/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.06.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené