Vyhláška č. 172/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

Platnosť od 19.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018 do30.04.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené