Vyhláška č. 165/2018 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov

Platnosť od 14.06.2018
Účinnosť od 15.06.2018
Literatúra 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.06.2018

Pôvodný predpis

14.06.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené