Vyhláška č. 164/2018 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)

Platnosť od 14.06.2018
Účinnosť od 15.06.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené