Nariadenie vlády č. 124/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z.

Platnosť od 01.05.2018
Účinnosť od 01.05.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.05.2018

Pôvodný predpis

01.05.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené