Zákon č. 107/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 13.04.2018
Účinnosť od 01.05.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.05.2018

Pôvodný predpis

13.04.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené