Vyhláška č. 103/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 447/2020 Z. z.)

Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 okrem § 7 ods. 4 druhej vety, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.