Zákon č. 88/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Platnosť od 20.04.2017
Účinnosť od 01.05.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2017 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.05.2017

Pôvodný predpis

20.04.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené