Oznámenie č. 59/2017 Z. z.Oznámenie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. 1/2017 Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 13. marca 2017 o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Platnosť od 21.03.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené