Zákon č. 38/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 24.02.2017
Účinnosť od 24.02.2017

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené