Nariadenie vlády č. 358/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Platnosť od 30.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 389/2018 Z. z.

358

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. decembra 2017,

ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2018 platová tarifa uvedená v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 108/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 358/2017 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)

Platová triedaPlatová tarifa
1.457,50
2.497,50
3.589,50
4.625,00
5.704,00
6.754,50
7.856,00
8.973,50
9.1107,50

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené