Oznámenie č. 348/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia č. S00692-2017-OL z 8. decembra 2017 ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Platnosť od 28.12.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené