Vyhláška č. 346/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018

Platnosť od 28.12.2017
Účinnosť od 31.12.2017

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené