Nariadenie vlády č. 278/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018

Platnosť od 15.11.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 300/2018 Z. z.
Literatúra 1

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené