Zákon č. 272/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 14.11.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do30.06.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené