Zákon č. 257/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 25.10.2017
Účinnosť od 01.07.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. V šiesteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2019 35/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.07.2018 - 30.06.2019 Delená účinnosť
01.11.2017 - 30.06.2018

Všetky časové verzie

01.11.2017

Pôvodný predpis

25.10.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené