Oznámenie č. 252/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05498-OL-2017 z 9. októbra 2017

Platnosť od 20.10.2017
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené