Zákon č. 184/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.07.2017
Účinnosť od 01.01.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. októbra 2017 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2017, a čl. I piateho bodu až siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
31.12.2017 - 31.12.2017 Delená účinnosť
30.10.2017 - 30.12.2017

Všetky časové verzie

30.10.2017

Pôvodný predpis

10.07.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené