Zákon č. 165/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2017 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2017

Pôvodný predpis

28.06.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené