Zákon č. 149/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2017 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2017

Pôvodný predpis

07.06.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené