Zákon č. 148/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.06.2017
Účinnosť od 01.07.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené