Oznámenie č. 92/2016 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní rozhodnutia zo dňa 9.2.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Platnosť od 25.02.2016
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené