Zákon č. 91/2016 Z. z.Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 25.02.2016
Účinnosť od 01.01.2020
Literatúra 16
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené