Zákon č. 91/2016 Z. z.Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 272/2016 Z. z.(nepriamo), 316/2016 Z. z., 106/2018 Z. z.(nepriamo), 161/2018 Z. z., 30/2019 Z. z.(nepriamo), 214/2019 Z. z.)

Platnosť od 25.02.2016
Účinnosť od 01.08.2019 do31.12.2019
Literatúra 16
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené