Nariadenie vlády č. 6/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2016

Pôvodný predpis

01.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené