Vyhláška č. 50/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené