Zákon č. 378/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 29.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené