Zákon č. 316/2016 Z. z.Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 29.11.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené