Opatrenie č. 269/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017

Platnosť od 11.10.2016
Účinnosť od 01.01.2017
Literatúra 1

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2017 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2017

Pôvodný predpis

11.10.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené