Zákon č. 254/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.09.2016
Účinnosť od 27.09.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.09.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

27.09.2016

Pôvodný predpis

27.09.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené