Zákon č. 217/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.07.2016
Účinnosť od 01.09.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené