Nariadenie vlády č. 193/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu

Platnosť od 11.06.2016
Účinnosť od 12.06.2018
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 13. júna 2016 okrem § 5, ktorý nadobúda účinnosť 12. júna 2018.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.06.2018 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
13.06.2016 - 11.06.2018

Všetky časové verzie

13.06.2016

Pôvodný predpis

11.06.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené