Vyhláška č. 179/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko

Platnosť od 23.05.2016
Účinnosť od 22.12.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené