Vyhláška č. 15/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

Čiastka 1/2016
Platnosť od 01.01.2016
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2016

Pôvodný predpis

01.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené